αγορά πλάκας χρυσού στην Αθήνα

Αναστροφή στην αγορά χρυσού το 2016

Υπάρχει μία τάση μεταξύ των αναλυτών, όταν κάνουμε αυτές τις εκτιμήσεις για το νέο έτος, να προεκτείνουμε τις τωρινές τάσεις ένα χρόνο μπροστά. Αυτό αποτελεί ασφαλή τακτική, αλλά συνήθως στην πορεία του έτους οι αγορές θα εμφανίσουν κάποια μη αναμενόμενη συμπεριφορά, η οποία θα αμφισβητήσει αυτό που μας φαινόταν απολύτως λογικό στις αρχές του έτους…

Μπάρα χρηματιστηριακής επένδυσης

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς χρυσού

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μείωση στην αγορά χρυσού, που οφείλεται στην ανακοίνωση των κινέζικων αρχών για τα αποθέματα τους. Παρά την εκτίμηση τους ήταν τελικά αρκετά μικρότερα κάτι που επηρέασε τους επενδυτές. Το ράλι που έκανε η τιμή του χρυσού τα τελευταία 12 χρόνια και ειδικά την περίοδο της κρίσης ήταν επόμενο ότι θα φέρει…