Μπάρα χρηματιστηριακής επένδυσης

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς χρυσού

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μείωση στην αγορά χρυσού, που οφείλεται στην ανακοίνωση των κινέζικων αρχών για τα αποθέματα τους. Παρά την εκτίμηση τους ήταν τελικά αρκετά μικρότερα κάτι που επηρέασε τους επενδυτές. Το ράλι που έκανε η τιμή του χρυσού τα τελευταία 12 χρόνια και ειδικά την περίοδο της κρίσης ήταν επόμενο ότι θα φέρει…