τέσσερα διαμάντια απλωμένα στο τραπέζι

τέσσερα διαμάντια απλωμένα στο τραπέζι για φωτογράφηση