τέσσερις πλάκες χρυσού προς πώληση

τέσσερις πλάκες χρυσού με επίσημη σφραγίδα