Ένα μεγάλο και ένα μικρό διαμάντι σε βιτρίνα

Ένα μεγάλο και ένα μικρό διαμάντι σε βιτρίνα καταστήματος