Μεξικάνικο χρυσό νόμισμα πέσος

Μεξικάνικο χρυσό νόμισμα 50 πέσος