είκοσι χρυσά δολάρια

χρυσό νόμισμα είκοσι δολαρίων