αγορά πλάκας χρυσού στην Αθήνα

Αναστροφή στην αγορά χρυσού το 2016

Υπάρχει μία τάση μεταξύ των αναλυτών, όταν κάνουμε αυτές τις εκτιμήσεις για το νέο έτος, να προεκτείνουμε τις τωρινές τάσεις ένα χρόνο μπροστά. Αυτό αποτελεί ασφαλή τακτική, αλλά συνήθως στην πορεία του έτους οι αγορές θα εμφανίσουν κάποια μη αναμενόμενη συμπεριφορά, η οποία θα αμφισβητήσει αυτό που μας φαινόταν απολύτως λογικό στις αρχές του έτους…