Λίρα Αγγλίας Sovereign

Οι 2 όψεις της λίρας Sovereign Αγγλίας