ράβδος χρυσού ενός κιλού

ράβδος χρυσού ενός κιλού με εγγύηση