αγγλικό χρυσό νόμισμα Sovereign

αγγλικό χρυσό νόμισμα Sovereign 5 Pounds