είκοσι γερμανικά μάρκα

χρυσό νόμισμα είκοσι γερμανικών μάρκων