Χρυσά είκοσι Γαλλικά φράγκα

Χρυσό Γαλλικό νόμισμα 20 φράγκων