χρυσό νόμισμα της Νοτίου Αφρικής

1 Krugerrand χρυσό νόμισμα της Νοτίου Αφρικής