Χρυσά εκατό Γαλλικά φράγκα

Χρυσό Γαλλικό νόμισμα εκατό φράγκων