εκατό καναδέζικα δολάρια

χρυσό νόμισμα εκατό καναδέζικων δολαρίων