Διαμάντι μεγέθους μεγαλύτερο από πέτρα

Διαμάντι μεγέθους μεγαλύτερο από πέτρα μεσαία