Χαρτονομίσματα των 100 ευρώ

Στοίβα σε τράπεζα με χαρτονομίσματα των 100 ευρώ από ενεχυροδανειστήρια