Μπάρα χρηματιστηριακής επένδυσης

Μπάρα ενός κιλού σε χρυσό για επενδυτικούς λόγους