Η τιμή ενός φύλλου στην αγορά χρυσού

Ποια είναι η τιμή ενός φύλλου χρυσού στην αγορά χρυσού