Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β μπροστινή όψη

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β μπροστινή όψη 1997