Χρυσή λίρα Γουλιέλμος Δ μπροστινή όψη

Χρυσή λίρα Γουλιέλμος Δ μπροστινή όψη 1837