Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ μπροστινή οψη

Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ μπροστινή όψη 1825