Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ μπροστινή όψη

Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ μπροστινή όψη 1820