Χρυσή λίρα Βικτωρία μπροστινή όψη

Χρυσή λίρα Βικτωρία μπροστινή όψη 1887