Πλάκες ασημένιες
Ασήμι Gold Experts

Ανταλλάξτε τα παλιά σας ασημένια αντικείμενα όπως βάζα, δίσκους, τσαγέρες, κοσμήματα
έως και ασημένια συλλεκτικά νομίσματα επισκεπτόμενοι την επιχείρησή μας.

Η εκτίμηση γίνεται πάντα παρουσία του πελάτη και η πληρωμή είναι μετρητοίς.
Παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψη στη εκτίμηση είναι η ποιότητα, το βάρος και η σπανιότητα.

Σε περίπτωση μεγάλης αξίας ασημένιων αντικειμένων η ανωτέρω εκτίμηση μπορεί να γίνει, κατόπιν ειδικής συμφωνίας,
στο χώρο επιλογής του πελάτη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Η εκτίμηση γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους εκτιμητές, πάντα παρουσία του πελάτη.