Αγορά με πλάκες ασημιού
Αγορά Ασημιού Gold Experts

Το ασήμι αποτέλεσε το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε σαν νόμισμα στην Αγγλία και τη Γαλλία το 700 π.χ. Τον 19 αιώνα όταν και ανακαλύφθηκαν μεγάλα κοιτάσματα ασημιού, η αγορά ασημιού υποχώρησε σημαντικά υπό τον φόβο της μεγάλης υποτίμησης της αξίας του και κυριαρχικό νομισματικό πρότυπο έγινε ο χρυσός.

Στην αγορά ασημιού η τιμή του εξαρτάται από την προσφορά και την ζήτηση αλλά και από κερδοσκοπικές ενέργειες. Η τιμή του ασημιού σε σχέση με το χρυσό είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη.Στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές η τιμή του ασημιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον χαλκό. Και αυτό γιατί ουσιαστικά το ασήμι εξορύσσεται από τα κοιτάσματα χαλκού. Όσο αλλάζει η τιμή του χαλκού τόσο αλλάζει και η τιμή του ασημιού. Επίσης η αγορά ασημιού εξαρτάται και από την βιομηχανική ζήτηση, μιας και το ασήμι χρησιμοποιείται, στην φωτογραφία, στα ηλεκτρονικά και στους ηλιακούς συλλέκτες.

Η αγορά ασημιού αποτελεί μια εναλλακτική επενδυτική πρόταση που χρησιμοποιείται αντισταθμιστικά στους επενδυτικούς κινδύνους του χρυσού. Οι μορφές επένδυσης που χρησιμοποιούνται στην αγορά ασημιού είναι:

  • Τα αμοιβαία κεφάλαια ασημιού,
  • τα ασημένια νομίσματα,
  • οι ράβδοι ασημιού
  • και η αγορά μετοχών των εταιρειών εξόρυξης ασημιού.

Η καθαρότητα του ασημιού μετριέται σε βαθμούς. Για παράδειγμα το πολύ γνωστό μας «ασήμι 925», σημαίνει ότι το ασημένιο κόσμημα έχει περιεκτικότητα σε ασήμι 92,5%.

Η αγορά χρυσού σήμερα συμπαρασύρει συνήθως και την αγορά ασημιού. Οι τιμές στην αγορά ασημιού δεν παρουσιάζουν βέβαια την ίδια αστάθεια, αλλά πάντα μια πτώση της τιμής του χρυσού συμπαρασύρει τις τιμές και των υπόλοιπων μετάλλων.

Στην Ελληνική αγορά ασημιού η κίνηση είναι υποτονική και περιορίζεται σε αμελητέες κινήσεις. Η μεγαλύτερη ζήτηση εντοπίζεται στα ενεχυροδανειστήρια όπου και υπάρχουν συναλλαγές ασημένιων νομισμάτων, ασημένιων κοσμημάτων και ασημένιων σκευών.

Η Gold Experts είναι ένα νόμιμο κατάστημα συναλλαγών χρυσού, ασημιού και πολύτιμων λίθων. Στην αγορά ασημιού Gold Experts γίνονται αγορές και πωλήσεις ασημιού σε οποιαδήποτε μορφή. Αγοράζουμε τα ασημικά σας σύμφωνα με την πραγματική τους αξία και πουλάμε ασήμι στην τιμή ημέρας. Όλες οι συναλλαγές συνοδεύονται από τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά.

Πλάκες ασημένιες
Αγορά με πλάκες ασημιού
Αγορά Ασημιού Αθήνα